Νέα τιμολογιακή πολιτική των Τραπεζών

 Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Παραθέτουμε Οδηγίες Προστασίας  Πυρκαγιάς από την   Πολιτική Προστασία Αττικής